Cookiebeleid en Privacybeleid Braenworks

Braenworks Society heeft dit cookie- en privacybeleid opgesteld om je te informeren over de cookies die zij op haar website plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van Braenworks Society.

COOKIEBELEID BRAENWORKS Society  

1. Soorten cookies en doeleinden 

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Braenworks Society maakt op haar website in het kader van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. 

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website van Braenworks Society, www.braenworksSociety.com. Braenworks Society vindt het van groot belang dat je weet welke cookies op onze website ingezet (kunnen) worden en voor welke doeleinden dit gebeurt dan wel kan gebeuren.

In het volgende overzicht wordt aangegeven welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt kunnen worden.

Hieronder hebben we een korte uitleg over de cookies opgenomen:

a) Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de diensten van Braenworks Society te laten functioneren. Braenworks Society gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

b) Analytische cookies (geanonimiseerd): cookies die het gebruik van de website van Braenworks Society analyseren, zodat Braenworks Society de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. Braenworks Society gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar website bezoeken.

Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de website, maakt Braenworks Society gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc en Omniture van Adobe Systems Inc (‘Adobe’). Braenworks Society anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Gegevens uit analytische cookies die gedeeld worden met Adobe, worden eveneens eerst geanonimiseerd.

c) Affiliate cookies: cookies die bijhouden welke advertentie van adverteerders op de website van Braenworks Society leidt tot aankoop van bepaalde producten. Gebruikers hoeven geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies. Affiliate cookies worden namelijk uitsluitend gebruikt voor het hiervoor genoemde doel en hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van gebruikers van de diensten.

d) Tracking cookies: met jouw toestemming verzamelen Braenworks Society en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van Braenworks Society en de interesses van gebruikers. Cookies worden ook gebruikt om advertenties aan te passen aan de interesses van gebruikers.

Braenworks Society gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers om via Adobe SiteCatalyst gepersonaliseerde statistieken bij te houden ten aanzien van het gebruik van www.braenworksSociety.com

Op de website van Braenworks Society kunnen met jouw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+.

Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de website van Braenworks Society via social media direct kunnen delen met anderen. Braenworks Society heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die de genoemde social media partijen op hun eigen websites daarover geven.

2. Cookie instellingen aanpassen

Verder kun je via jouw browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van Braenworks Society en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat je eerst een waarschuwing krijgt voordat er op jouw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Braenworks Society wijst je erop dat je in dat geval niet tot iedere dienst toegang hebt. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu

3. Wijziging Cookiebeleid

Braenworks Society kan dit cookiebeleid in de toekomst aanpassen, bijvoorbeeld omdat de website(s) of de regelgeving omtrent cookies wijzigen.

PRIVACYBELEID BRAENWORKS Society

Jouw (persoons)gegevens worden door Braenworks Society met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Braenworks Society zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

1. Identiteit Braenworks Society & diensten

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Braenworks Society BV, gevestigd te Beursplein 37, 3011 AA te Rotterdam.

De diensten van Braenworks Society zijn uitgebreid beschreven in de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening [link].

2. De verwerkingsdoeleinden

De verwerking van persoonsgegevens door Braenworks Society is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Braenworks Society verzamelt en verwerkt gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de doeleinden die uiteen zijn gezet in de Gebruiksvoorwaarden [link].

3. Websites van derden

Wanneer je in een van de diensten een internetlink aanklikt die je leidt naar een website van een derde, verlaat je de diensten c.q. de website van Braenworks Society. Op het gebruik van de websites van derden zijn de Gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacybeleid van Braenworks Society niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Braenworks Society is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

4. Inschakeling van derden

Braenworks Society kan voor de uitvoering en exploitatie van de diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.Braenworks Society zal deze derden verplichten jouw persoonsgegevens niet openbaar te maken en/of te gebruiken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten. Met inachtneming van de wettelijke eisen zal Braenworks Society daartoe steeds een onderliggende bewerkersovereenkomst sluiten met bedoelde derden.

5. Beveiliging

Braenworks Society neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen. Om de kans op verlies van data tot een minimum te beperken, worden regelmatig back-ups gemaakt. Verder neemt Braenworks Society de redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte (persoons)gegevens juist, volledig en up-to-date zijn. Het voorgaande is mede afhankelijk van de juiste informatievoorziening door jou.

6. Leeftijd

Je garandeert Braenworks Society dat alle informatie die je verstrekt juist en volledig is en dat je 16 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 16 jaar, dien je eerst toestemming aan je ouders/voogd te vragen voordat je gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeer je ons dat je 16 jaar of ouder bent, of dat je de hiervoor bedoelde toestemming verkregen hebt.

7. Inzage en correctie

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd en/of als je jouw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, kun je een e-mail sturen aan info@braenworksSociety.com.

Op jouw verzoek zal Braenworks Society jouw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Braenworks Society op jouw verzoek je persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer jouw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijziging privacybeleid

Het kan voorkomen dat het privacybeleid van Braenworks Society wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom handig dit cookie- en privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Contact

Voor vragen over dit cookie- en privacybeleid kun je contact opnemen met info@braenworks.com
Braenworks Society– april 2019